yuna's lifelog


2018-12-26 수

잡글.blarrr 2018. 12. 26. 19:18
 • 2018-12-26 15:00 점심​

 • 2018-12-26 스타벅스 e프리퀀시 스티커 네장 있어요.
  필요하신 분 댓글로 바코드 번호 알려주세요.
  아니다 곧 다섯장이 됨ㅋ.
  #필요없는데자꾸쌓여_그냥돈으로줘라
  (* 선물 완료했어요)​

 • 2018-12-26 19:17 #nileplus​

'잡글.blarrr' 카테고리의 다른 글

2019-01-06 일  (0) 2019.01.06
2019-01-04  (0) 2019.01.04
2019-01-01 화  (0) 2019.01.01
2018-12-30 일  (0) 2018.12.30
2018-12-26 수  (2) 2018.12.26
2018-12-25 화  (0) 2018.12.25
2018-12-24 월  (0) 2018.12.24
2018-12-21 금  (0) 2018.12.21
2018-12-20 목  (3) 2018.12.20

댓글을 달아 주세요

 1. 2018.12.26 21:43  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  비밀댓글입니다