yuna's lifelog


2015-06-27 토

잡글.blarrr 2015. 6. 27. 23:30
  • 2015-06-27 He made 'fucking #gochujang '. #movies_yuna #chef / 영화 VOD서비스는 #tving 이 제일 쓸만한 듯

  • 2015-06-27 네 눈동자에 담긴 초여름 저녁의 빛 #kitten_birdie

  • 2015-06-27 #kitten_birdie

'잡글.blarrr' 카테고리의 다른 글

2015-07-02 목  (0) 2015.07.02
2015-06-30 화  (0) 2015.06.30
2015-06-29 월  (0) 2015.06.29
2015-06-28 일  (0) 2015.06.28
2015-06-27 토  (0) 2015.06.27
2015-06-26 금  (0) 2015.06.26
2015-06-25 목  (0) 2015.06.25
2015-06-22 월  (0) 2015.06.22
2015-06-21 일  (0) 2015.06.21

댓글을 달아 주세요